Novela zák. č. 406/2000 Sb. platná od 1. 7. 2015 stanovuje povinnosti vlastníků budov a bytů informovat při jejich prodeji a pronájmu zákonem určenou formou jaká je energetická náročnost těchto objektů. PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy) a zveřejněný energetický štítek budovy podle klasifikační třídy energetické náročnosti budovy (Kl. tř. EN budovy) zařazuje objekty do 7 klasifikačních tříd, tj. podle toho, kolik daná budova (RD, byt, adm. budova, veřejná budova) za rok spotřebuje energie v MWh a v kWh při přepočtu na m2 podlahové plochy:

Klasifikační třída – Slovní vyjádření klasifikační třídy energetické náročnosti budovy

 • A mimořádně úsporná
 • B velmi úsporná
 • C úsporná
 • D méně úsporná
 • E nehospodárná
 • F velmi nehospodárná
 • G mimořádně nehospodárná (nebo není-li PENB zpracován)

Naše RK zajistí vlastníkům budov před jejich převodem nebo pronájmem zpracování PENB.

PENB není třeba zpracovávat pro:

 • budovu z celkovou energeticky vztaž nou plochou menší ne 50 m2
 • budovou navrhovanou a už ívanou pro bohoslu by a nábo. účely
 • stavbu pro rod. rekreaci u žívanou jen po část roku
 • budovu, která je kulturní památkou v památkové rezervaci
 • budovu pro výrobní a průmyslový provoz, dílenský provoz, zemědělskou výrobu s roční spotřebou energie do 700 GJ (194 Mwh/rok)
Michal Jarkovský