Jaké jsou výhody typových a individuálních projektů na klíč? Která z variant bude levnější? To jsou jen některé z otázek, na které naleznete v tomto článku odpověď. Následující informace Vám pomohou s rozhodnutím, před kterým právě stojíte a jistě ho nechcete podcenit. Přeci jen nestavíte dům, ale domov.

 

Co všechno byste měli vědět o typovém projektu

Při sestavení projektant nepřihlíží k individuálním potřebám klienta a charakteru pozemku. Je vytvořen projekt, který odpovídá požadavkům co největší skupiny lidí.

 

Člověk získá ucelenou představu o tržní nabídce a vlastních požadavcích

Katalogy s typovými domy mohou sloužit jako inspirace pro lidi, kteří se teprve začínají orientovat v široké nabídce. Uděláte si ucelenou představu o Vašich požadavcích a zároveň si uděláte jasno i v tom, co nechcete.

 

Nevyhovují konkrétním požadavkům lidí a charakteru parcely

S ohledem na skutečnost, že nejsou vytvořeny s přihlédnutím k individuálním potřebám lidí a daného pozemku, se nedá předpokládat, že by odpovídaly charakteru a vlastnostem parcely. Z toho důvodu nejsou do konečné ceny projektu zahrnuty ploty, zpevněné plochy a napojení na inženýrské sítě.

 

Vyhotovení projektu se může v konečném důsledku výrazně prodražit

Firma, která si vezme zhotovení projektu na starost, si bude účtovat poplatky za každou úpravu, kterou bude muset provést z důvodu nevyhovujícího návrhu pro danou parcelu. Z toho důvodu nebudete nikdy dopředu vědět, na jakou částku se výstavba vyšplhá. Pro každou budovu musí být přesně zpracován energetický štítek budovy, za který zaplatíte v řádech tisíců korun.

Vzhledem k tomu, že se jedná o univerzální řešení, může být staré i několik let. V takovém případě lze předpokládat, že i materiály a technologie použité při výstavbě jsou zastaralé. Pokud byste v průběhu chtěli provést změny, mohli byste narazit.

Problémem je i skutečnost, že typový projekt nerespektuje omezení, která jsou dána územním plánem.

 

Všechny důležité informace o individuálním projektu

Již z názvu lze předpokládat, že se jedná o naprostý opak typového projektu. Jsou zde zohledněny všechny Vaše představy, finanční možnosti i potřeby konkrétního pozemku.

 

Originální prostředí, které je v souladu s Vaší individuální představou

Projekt je sestaven dle předpokladů daného pozemku – sousedé, výhled, slunce, stíny apod. Jednotlivé místnosti jsou navrženy se správnou orientací ke světovým stranám. Respektovány jsou Vaše individuální představy o budoucím bydlení i Váš způsob života.

 

Všechna Vaše přání jsou vyslyšena

Nemusíte dělat žádné kompromisy a přizpůsobovat se návrhům, které nenaplňují Vaši představu. Máte možnost se spolupodílet na vytvoření návrhu a ovlivňovat konečnou cenu stavby. Můžete ovlivnit celkovou velikost a vybrat libovolný typ konstrukce i materiál stavby.

 

Za projekt na míru si výrazně připlatíte

Za nevýhodu se dá považovat vysoká cena. Vzhledem k tomu, že architekti vyhotovují daný projekt individuálně a spolupracují při tom s množstvím odborníků, dají se vyšší náklady předpokládat.

Jednotlivé projekty se zpracovávají v různých stupních a celý tento soubor je nazýván projektovou dokumentaci. Nezapomeňte si zjistit dostatečné množství i o těchto dokumentech.

 

Jak vyplývá z informací popsaných výše, typové projekty jsou vhodné pro nenáročné klienty s omezeným rozpočtem. Naopak individuální projekty uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších klientů. Zkuste si nejprve prohlédnout katalog s návrhy, a pokud by žádný z nich nenaplňoval Vaše očekávání, upřednostněte dům na míru, protože si tím zajistíte spokojené bydlení na desítky let. Na čem všem je nutné domluvit se se stavební firmou.

Jaký z projektů byste si vybrali Vy?

Michal Jarkovský